Тиристори - Триаци
Тиристорът е полупроводников електронен компонент. Тиристорът представлява управляем многослоен диод. Има нелинейна волт-амперна характеристика с две стабилни състояния (с ниска и висока проводимост) в права посока и притежава свойства на електрически вентил.

Симистор  или триак е полупроводников елемент. Той се използва за комутиране и регулиран...
Тиристорът е полупроводников електронен компонент. Тиристорът представлява управляем многослоен диод. Има нелинейна волт-амперна характеристика с две стабилни състояния (с ниска и висока проводимост) в права посока и притежава свойства на електрически вентил.

Симистор  или триак е полупроводников елемент. Той се използва за комутиране и регулиране на променливотокови товари, при високи стойностти на напрежение и ток в битовата и промишлена електроника и автоматика. Опростено симисторът може да се представи като два триодни тиристора, включени паралелно противоположно. Управлението на симистора се отличава от управлението на два тринистора включени противоположно паралелно.
Повече
Показване на 1 - 34 от 34 артикула

Каталог

Filter
Активирани филтри: