Резервни части
Резервни части
 • Бушони и предпазители
  Бушони и предпазители
 • Резистори

  Резистори, съпротивления:

  Резисторът, наричан също (на жаргон) съпротивление, е двуизводен пасивен електронен компонент, чиято основна характеристика е електрическото съпротивление. При подаване на напрежение U между двата извода на резистора през него протича ток I, който е правопропорционален на напрежението.

  Резисторите са сред най-често срещаните компоненти в електрическите вериги. Повечето електронни устройства съдържат голям брой от тях. Те се изработват от различни химически вещества във вид на компактни елементи, или от навит проводник с голямо специфично съпротивление. Резистори се използват и в интегралните схеми, особено при аналоговите устройства, като могат да бъдат интегрирани и в хибридни или печатни схеми.

 • Кондензатори

  Кондензаторът е пасивен електронен компонент с два извода, предназначен за временно съхранение на електрически заряд чрез енергията на електрическото поле.

  Устройството на използваните в практиката кондензатори варира в широки граници. Те почти винаги съдържат поне два проводника, разделени от непроводящ диелектрик. При наличие на потенциална разлика между двата проводника в диелектрика възниква статично електрическо поле. В резултат на което от едната му страна се натрупва положителен, а от другата – отрицателен заряд.

 • Оптоелектронни - Диоди
 • Тиристори - Триаци
  Тиристорът е полупроводников електронен компонент. Тиристорът представлява управляем многослоен диод. Има нелинейна волт-амперна характеристика с две стабилни състояния (с ниска и висока проводимост) в права посока и притежава свойства на електрически вентил.

  Симистор  или триак е полупроводников елемент. Той се използва за комутиране и регулиране на променливотокови товари, при високи стойностти на напрежение и ток в битовата и промишлена електроника и автоматика. Опростено симисторът може да се представи като два триодни тиристора, включени паралелно противоположно. Управлението на симистора се отличава от управлението на два тринистора включени противоположно паралелно.
 • Транзистори
  Транзисторът е полупроводников активен електронен компонент, който осъществява усилване, комутация и преобразуване на електрически сигнали. Транзисторите са в основата на всички съвременни електронни устройства и се използват практически във всички съвременни битови уреди.
 • Интегрални Схеми
  Интегрални Схеми, CMOS; TTL; операционни усилватели; компаратори; таймери и часовници; АЦП/ЦАП; импулсни регулатори; стабилизатори; датчици; reset схеми; драйвери и интерфейси; микропроцесори и микроконтролери; памети; аналогови интегрални схеми и др.
 • Резонатори и Филтри
  Резонатори и Филтри от онлайн магазин ELECTRONICROOM.EU
 • Ферити
 • Релета
 • Макари за ферити
 • Пиезо елементи
  Пиезо елементи – пиезо пластини пиезо излъчвател, Магнитни излъчватели
 • Свръхминиатюрни лампи
  Свръхминиатюрни лампи от широката гама продукти на онлайн магазин electronicroom.eu
 • Касета АУДИО
 • ТЕЛЕСКОПНА АНТЕНА
 • Трансформатори

  В категория трансформатори ще откриете различни видове трансформатори, както неупотребявани, така и демонтирани:

  Ш-образни трансформатори; тороидални трансформатори; ПЛ-образни трансформатори; трансформатори за печатен монтаж; трансформатори за DIN шина; трифазни трансформатори; токови трансформатори; аудио трансформатори; специални трансформатори; дросели; ферити; макари за ферити; бобинажен проводник;

 • Микрофонни капсули -...
  Микрофонни капсули, Говорители
 • Платки
 • АКСЕСОАРИ
Показване на 1 - 2 от 2 артикула