This product is no longer in stock

001-62007


ΠΟΛΥΠΡΙΖΟ 5 ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΕΥΚΟ

3,30 € tax excl.

More info

Πολύπριζο 5 θέσεων σούκο (ή 10 διπολικών) χωρίς καλώδιο µε διακόπτη και ενδεικτική λυχνία

ÅËËÇÍÉÊÏ - ÅËËÇÍÉÊÁ ÐÑÏÚÏÍÔÁ ÐÑÏÉÏÍÔÁ

Data sheet

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ

30 other products in the same category: