HF-10

ΚΑΛΩΔΙΟΤΑΙΝΙΑ (FLAT RIBBON CABLE) 10 ΑΓΩΓΩΝ 28AWG ΤΙΜΗ ΜΕΤΡΟΥ

0,50 € χ. Φ.Π.Α.

Περισσότερες πληροφορίες

UL FILE NO E125706(M) STYLE 2651 VW-1   
Temperature: 105° C   
AWG: 28   
Añéèìüò áãùãþí: 10   
ÌÝãéóôç ôÜóç: 300V   
Áðïìüíùóç: 9mils   
×ñþìá: Ãêñß   

8 προϊόντα στην ίδια κατηγορία

Πελάτες που αγόρασαν αυτό το προϊόν, αγόρασαν επίσης: