This product is no longer in stock

LCD PARKING VIDEO SYSTEM


ΟΘΟΝΗ 4.3`` ΜΕ ΚΑΜΕΡΑ ΠΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

25,00 € tax excl.

More info

ÊÜìåñá êáé ïèüíç ðáñêáñßóìáôïò ìå êáëùäéï åôïéìï ðñïò ÷ñçóç

Type: Rear View Monitor w/Cam Kit
Resolution: 480 x 234 Brand:

Video System: PAL/NTSC MPN:

Video in: AV1/AV2 Screen Size: 4.3"
Aspect Ratio: 4:3 Camera Connection Type: Wireless
Power Supply: DC 12V Screen Display: TFT - LCD
Image sensor: Color 1/3" Sensor CMOS Camera Resolution: 659 x 492 Pixel

22 other products in the same category: